Practica i aprèn

PRACTICA I APRÈN

El projecte Practica i aprèn es basa en el document de desplegament de les dimensions i les competències pròpies de cada àmbit, i en decret d’avaluació de juny de 2016. Aquests materials estan pensats perquè l’alumnat pugui assolir les competències que demana el currículum. 

Consta de cinc tipus de quaderns: Llengua catalana, Llengua castellana, Comprensió lectora, Matemàtiques i Medi natural i social.

Al web recursos.baula.com hi trobareu: solucionaris, programacions, avaluacions, graelles d’avaluació, graelles d’avaluacions i competències, audicions (llengua catalana i llengua castellana) i fonamentació metodològica.

MATERIALS DEL PROJECTE